odnawialne źródła energii

ZAKRES USŁUG

1

ODNAWIALNE

ŹRÓDŁA ENERGII

(OZE)

DORADZTWO,

PROJEKTOWANIE

I WNIOSKI

O DOFINANSOWANIE

WNIOSKI

APLIKACYJNE

DO KRAJOWYCH

I ZAGRANICZNYCH

INSTYTUCJI/

/PROGRAMÓW

FINANSOWANIA

DOKUMENTACJE

PROJEKTOWO-

-KOSZTORYSOWE

PLANOWANIE,

PRZYGOTOWANIE

I REALIZACJA

INWESTYCJI

STRATEGIA

I PLANOWANIE

OCHRONA

ŚRODOWISKA

I ENERGETYKA

PROGRAMY

REWITALIZACJI,

PLANY ROZWOJU

TRANSPORTU PUBLICZNEGO,

STRATEGIE ROZWOJU

JEDNOSTEK

SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

STUDIUM

WYKONALNOŚCI,

ANALIZY TECHNICZNO-

-EKONOMICZNE, RAPORTY

ODDZIAŁYWANIA

INWESTYCJI

NA ŚRODOWISKO

AUDYTY ENERGETYCZNE

OBIEKTÓW

I PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAMY

OGRANICZENIA

NISKIEJ EMISJI,

PLANY GOSPODARKI

NISKOEMISYJNEJ

/SEAP

PROJEKTY

ZAŁOŻEŃ DO PLANU

ZAOPATRZENIA

JEDNOSTKI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

W ENERGIĘ, CIEPŁO

I PALIWA GAZOWE

D L A   G M I N :

D L A   F I R M :

S Z K O L E N I A :

profesjonalne usługi doradcze dla

jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach naszych działań tworzymy

dokumentację środowiskową,

strategiczno-planistyczną,

przeprowadzamy badania społeczne

w związku z nieustannymi zmianami

w prawodawstwie oferujemy

kompleksowe wsparcie jednostek

samorządowych i przedsiębiorców w

działaniach związanych z ochroną

środowiska - wnioski, dokumentacje,

projekty, pomiary i analizy

szkolenia uwzględniające zmiany

w przepisach oraz nowe regulacje

prawne, propagujące bezpieczne

środowisko pracy (bhp i ppoż),

gospodarkę odpadami i recykling,

indywidualne szkolenia dla

podmiotów gospodarczych

 • studium wykonalności,
 • analizy techniczno-ekonomiczne
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • wnioski aplikacyjne do krajowych i zagranicznych instytucji/programów finansowania,
 • dokumentacje projektowo-kosztorysowe

MIĘDZY INNYMI:

PLANOWANIE,

PRZYGOTOWANIE,

REALIZACJA INWESTYCJI

OCHRONA ŚRODOWISKA

I ENERGETYKA

MIĘDZY INNYMI:

 • projekty założeń do planu zaopatrzenia jednostki samorządu terytorialnego w energię, ciepło i paliwa gazowe,
 • programy ograniczenia niskiej emisji, plany gospodarki niskoemisyjnej/SEAP,
 • audyty energetyczne obiektów

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA

ENERGII (OZE)

MIĘDZY INNYMI:

 • doradztwo,
 • projektowanie,
 • wnioski o dofinansowanie do krajowych i zagranicznych instytucji/programów finansowania

STRATEGIA

I PLANOWANIE

MIĘDZY INNYMI:

 • programy rewitalizacji,
 • plany rozwoju transportu publicznego,
 • strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego

MIĘDZY INNYMI:

KONFERENCJE

 • przybliżenie tematyki związanej z termomodernizacją obiektów mieszkalnych w świetle dostępnych możliwości współfinansowanych inwestycji,
 • projekty i technologie

2

KONTAKT

43-200 Pszczyna

Rynek 5

 

tel.      + 48 516 234 554

mail:   biuro@iee.com.pl

 

NIP      638 182 58 40

Regon  367996682

oferuje usługi doradcze związane z wykonywaniem specjalistycznych opracowań dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów

w ł ą c z

e k o ś w i a d o m o ś ć

SZKOLENIA

EKOKONFERENCJE

logo IEE

created by